Asoc.prof. Vijas Eniņas lekcija "Sarunās pret vēzi" par ārstniecības augu izmantošanu onkoloģijā.