"Sarunas pret vēzi" pašpalīdzības grupā ir iespēja:

  • satikt cilvēkus ar līdzīgām problēmām;

  • atklāti runāt un dalīties par savu pieredzi un uzzināt citu cilvēku pieredzi;

  • uzzināt ko jaunu savas slimības sakarā, par palīdzības iespējām;

  • saņemt morālu atbalstu un iedrošinājumu;

  • daloties ar citiem un klausoties citos, rast spēku un cerību;

  • kopīgi, Dievu lūdzot, rast mieru un paļāvību, ka Viņš kārto visas lietas.

 

Šajā grupiņā nenotiek brīnumi, bet piedalās cilvēki, kuri ir gatavi Tevi uzklausīt, ar Tevi dalīties un par Tevi, un kopā ar Tevi Dievu lūgt.

Pašpalīdzības grupas notiek plkst. 18:30 pēc "Sarunām"

Pašpalīdzības grupa

Mēs esam pateicīgi tiem drosmīgajiem, kuri ne tikai ir paši cīnījušies, turpina cīnīties, pārdzīvot, uzvarēt un pieņemt slimību, bet atrod spēku līdzdalīt savu stāstu, lai stiprinātu un iedrošinātu mūs visus.