Mūsu sarunās piedalās

Ineta Heinsberga

Mūzikas terapeite, meditatīvo skaņu lūgšanu "Skaņa dzīvībai" iniciatore un vadītāja

Esmu diplomēta mūziķe, kā arī sertificēta un praktizējoša mūzikas terapeite. Esmu studējusi arī Kristīgajā akadēmijā, teoloģijas studijas noslēdzot LU. Ikdienas darbā strādāju savā mākslas terapeites profesijā galvenokārt veselības aprūpes vidē, kur  ilggadīgā terapeitiskā darba praksē esmu daudzkārt pieredzējusi, kā daudzveidīga skaņu izmantošana terapijā ļauj cilvēkiem labāk izdzīvot un arī transformēt dažādo saslimšanu izraisītos emocionālos sarežģījumus. Skaņas dziedinošo iedarbību rosina gan tās aktīva radīšana, caur kuras intensitāti cilvēks var paust savu īpašo emocionālo pasauli visās tās gradācijās, gan arī tās dzirdēšana, kas “uzrunā” dziļumos. Tādējādi skaņai piemīt spēja unikālā un tiešā veidā paust vārdos grūti aprakstāmas jūtas, kā arī veikt dziedinošas izmaiņas tādos apziņas slāņu dziļumos, kuros noritošos procesus ir gandrīz neiespējami izteikt vārdos.

Kaut arī esam aicināti uzturēt dzīvas attiecības ar Radītāju it visos dzīves posmos, nav noslēpums, ka ar viskvēlākajām lūgšanām Dieva priekšā parasti pulcējas cilvēki, kurus piemeklējuši nopietni dzīves pārbaudījumi.  Un tas ir ļoti saprotami un svētīgi, jo dziļš izmisums dažkārt var kļūt par pamatu viskvēlākajam ticības, cerības un mīlestības piedzīvojumam. Lai neapmaldītos vārdu labirintos, meklējot atbilstošākos tekstus savām lūgšanām, aicinu ikvienu uz meditatīvu skaņu lūgšanu, kurā ar skaņu starpniecību varētu uzskaņot savas sirdis kļūšanai par Derības šķirstu mūžīgās un dziedinošās Dieva klātbūtnes apjaušanai sevī. Mācoties sastapt Viņa klātbūtni sevī. Ļaujot sev piedzīvot Viņa klātbūtni sevī. Mācoties apzināties savu esību Viņa klātbūtnē sevī. Mācīties būt Viņa klātbūtnē sevī. Mācīties saglabāt šo Viņa klātbūtnes izjūtu sevī arī ārpus meditatīvās lūgšanas rituāla.

Lai meditatīvās skaņu lūgšanas ceļš sasniegtu un dziedinoši skartu cilvēka dvēseles dzīles, ir nozīmīgi lūgt Kristū centrēta lūdzēja apziņā. Jo caur Kristus iemiesošanos Jēzū mums ir atklājies neredzamā Dieva tēls, kurš, pieņemot cilvēka miesu, ir apliecinājis Savu solidaritāti un mīlestību pret ikvienu no mums.

Būsim kopā skaņu lūgšanā, kuras nolūks nav kaut ko “izprasīt” no Dieva, bet gan veldzēties Viņa brīnišķīgajā klātbūtnē.

.

Gita Gintere-Kikuste

Fizioterapeite

"Kustība ir dzīvība" - tā bija ne tikai Gitas sarunu tēma, ciemojoties pie mums, bet tā ir arī viņas pašas pārliecība un ikdiena. Strādājot par fizioterapeiti R.Aršauska veselības centrā, Gita palīdz sievietēm pēc krūts operācijām ātrāk atgūt dzīves un kustību kvalitāti.

Sadarbībā ar "Rozā vilciena" atbalsta fondu, sievietēm pie krūts operācijām ir iespēja iegūt apmaksātu konsultāciju un nodarbības atbilstoši fizioterapeita sastādītajam terapijas plānam. Sīkāka informācija "Rozā vilciens" mājas lapā.

Aidis Tomsons

žurnālists

Jau daudzus gadus žurnālists Aidis Tomsons ik dienas dodas ārpus mājām, lai dabas klusumā ieklausītos Dieva balsī. Vienalga, kā to nosauc - meditācija, lūgšanas vai vienkārši pastaigas brīži - ir ļoti būtiski, lai ikdienas skrējienā dzīve būtu harmoniska, ar iekšēju mieru. 

Dr. med. Ronalds Mačuks

"Onkoklīnika" ķirurgs - onkoloģijas ginekologs

Aicinu nebaidīties no onkoloģiskajām saslimšanām, jo, laicīgi diagnosticējot, tās ir labi ārstējamas. Manuprāt, šobrīd ir svarīgi kopīgiem spēkiem panākt onkoloģisko saslimšanu samazināšanos, kas ir nosacīta sabiedrības labklājības pazīme. Protams, ir nepieciešamas izmaiņas veselības aprūpes sistēmā, lai mūsu sabiedrības vecākajiem iedzīvotājiem būtu pieejama mūsdienīga, valsts finansēta ārstēšana.

Dr. Irita Roderte

P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca gastroenteroloģe

Uzturam, ko uzņemam ir milzu nozīme cilvēka veselībai un ārstēšanai. Mūsdienās cilvēkiem ir pieejams milzīgs informācijas daudzums un tiek piedāvātas neskaitāmas daudzsološas diētas. Mans aicinājums vispirms jau būtu kritiski vērtēt piedāvātos uztura plānus un konsultēties ar speciālistiem, lai izvelētos sev un situācijai piemērotāko. Uzturam jābūt ne tikai sabalansētam no uzturvielu viedokla, bet arī aicinu pievērst uzmanību kvalitātei.

Māc. Ģirts Rozners

Adventistu Rīgas 5.draudzes mācītājs

Mani ir iedvesmojusi grāmata "Anti-cancer", un īpaši nodaļa par pretvēža noskaņojumu. Kā mācītājs vēlos aicināt uzlūkot Dievu kā spēka, mierinājuma un gudrības avotu. Dievs ir dzīvības avots un Viņa dzīvības spēks ir tikai vienas lūgšanas attālumā.

Ķirurgs, Dr.med. Arvīds Irmejs

RSU asociētais profesors, P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Krūts slimību centra vadītājs

Daudz gadu strādājot ar krūts vēža pacientēm, esmu nonācis pie atziņas, cik ļoti maz laika mūsu medicīnas sistēmā tiek atvēlēts sarunai ar pacientu un cik ļoti šādas sarunas ir nepieciešamas. Daudzi mūsdienu pētīumi jau ir pierādījuši, ka slimnieka paša noskaņojumam ir ļoti liela ietekme uz ārstēšanas gaitu.

Ar šīm sarunām es gribu iedrošināt ne tikai onkoloģiskos slimniekus, bet arī viņu draugus, ģimenes locekļus un visus, kam šī tēma ir aktuāla, nākt un runāt, iedvesmoties no tiem, kuri ir veiksmīgi uzveikuši slimību, kuri ir iemācījušies sadzīvot.

Esmu pilnīgi pārliecināts - vēzis ir ārstējams!

Dr. Lilita Roznere

Latvijas Onkoloģijas centra un MedVision radioloģe, diagnoste

Izmeklējumu slēdzienā uzrakstīt "audzējs" nav viegli... arī pēc daudziem gadiem. Taču ir arī manā darbā patīkamie brīži, kad, veicot atkārtotus izmeklējumus, varu teikt - audzējs ir izzudis vai būiski samazinājies. Tad man šķiet, ka esmu daļa no tās lielās un apbrīnojamās cīņas, ko izdzīvo onkoloģijas pacienti. 

Mans vēlējums ir: nebaidieties runāt par savām aizdomām ar ārstu un draugiem, laicīgi ejiet pie ārsta, jo vēzis ir ārstējams.

Please reload